Strona główna / Pakiet członkowski

Pakiet członkowski

Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego już od ponad 25 lat aktywnie uczestniczy w pracach nad ulepszeniem prawno-systemowych ram dla kredytu hipotecznego w Polsce. Bierze udział w procesie legislacyjnym, opiniując akty prawne mające wpływ na rynek hipoteczny. Uczestniczy także w konsultacjach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz opiniowaniu rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Głos Fundacji jest nie tylko wyrazem stanowiska polskiego sektora hipotecznego, ale także regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja aktywnie współpracuje z Europejską Federacją Hipoteczną opiniując projekty dyrektyw i rozporządzeń, a także ze Związkiem Niemieckich Banków Listu Zastawnego (Verband deutscher Pfandbriefbanken), wymieniając doświadczenia dotyczące ryzyk i bezpieczeństwa kredytowania hipotecznego oraz emisji listów zastawnych.

Współpraca z Fundacją na rzecz Kredytu Hipotecznego zapewnia:

 • dostęp do serwisu informacji (uprzywilejowany dostęp do zasobów merytorycznych zawartych na stronie internetowej Fundacji www.ehipoteka.pl) dla Członka Rady Programowej i pracowników Banku przez niego wskazanych, a także pracowników Banku wyznaczonych na członków do grup roboczych Fundacji o bieżących pracach i planach legislacyjnych, które mają wpływ na kredytowanie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego w działalności banku (np. zmiany ustaw, orzeczenia sądowe, nowe procedury wieczysto-księgowe, korzystanie z elektronicznej księgi wieczystej)
 • asystę merytoryczną we wszystkich zaprezentowanych obszarach tematycznych oraz odnośnie do pytań i problemów wynikających z bieżącej praktyki, w szczególności zagadnienia prawne kształtowanie programu działań Fundacji, wpływ na decyzje i wgląd poprzez reprezentanta w Radzie Programowej w materiały robocze i sprawozdawcze Fundacji
 • 1 nieodpłatne miejsce na seminariach i konferencjach organizowanych przez Fundację, które nie mają charakteru warsztatowego, w gestii członka Rady Programowej
 • udział w pracach eksperckich grup roboczych działających przy Fundacji, co pozwoli Bankowi na unikanie ryzyk prawnych - udział do 3 przedstawicieli Banku w każdej grupie roboczej Fundacji. Struktura grup Fundacji:
  • Grupa Robocza Ochrona konsumenta
  • Grupa Robocza Egzekucja i upadłość
  • Grupa Robocza Banki Hipoteczne
  • Grupa Robocza Ramy prawne dla kredytu hipotecznego
  • Grupa Robocza Infrastruktura i Rynek Finansowania Nieruchomości
 • wpływ na kształtowanie infrastruktury prawnej i faktycznej dla finansowania projektów zabezpieczonych na nieruchomościach poprzez:
  • udział we współorganizowanych przez Fundację konsultacjach z właściwymi organami i resortami odpowiedzialnymi za proces legislacyjny w zakresie kredytowania hipotecznego
  • opracowania wydawane i upowszechniane przez Fundację, mające na celu usunięcie istniejących barier i przejściowych problemów oraz wypracowanej w skali całego rynku hipotecznego jednolitej praktyki poprzez kursy, szkolenia i konferencje organizowane przez Fundację
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×