Strona główna / Deweloperzy / Stanowiska

Stanowiska

Wybrane szczegółowe rozwiązania Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa deweloperska):

 

Zabezpieczenie powierzanych zaliczek nabywców

Ustawa narzuca obowiązkowe stosownie zabezpieczeń powierzanych środków, zawsze, gdy budowa ma być, choćby w części, finansowana z zaliczek nabywców. Jako formy ochrony uchwalone zostały metody polegające na możliwości zastosowania alternatywnych środków zabezpieczenia, bazujących na znanych rozwiązaniach europejskich, tj.

  • rachunek powierniczy, o jasno określonym charakterze (otwarty lub zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy)
  • gwarancja wypłaty środków koniecznych do ukończenia inwestycji, w przypadku niewypłacalności dewelopera.
  • gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa

 

Uregulowanie minimalnej treści umowy deweloperskiej

Ustawa zakłada uregulowanie minimalnej treści umowy deweloperskiej, a w szczególności zawiera precyzyjne określenie obowiązków i praw, które przysługują nabywcy i deweloperowi. Obowiązek zawierania umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, obowiązki notariusza, który ma czuwać nad zgodnością umowy z przepisami prawa i ochroną prawnej pozycji nabywcy, poprzez zadbanie o właściwe wpisy w księdze wieczystej, wprowadzają standard właściwego reprezentowania interesów nabywcy.

 

Ukończenie inwestycji jako priorytet w przypadku upadłości dewelopera

Celem ustawy jest również zapewnienie prawnych instrumentów syndykowi dla ukończenia inwestycji jako priorytetowego celu, w sytuacji niewypłacalności firmy i doprowadzenie do oddania nabywcy mieszkania zamiast marginalnych, w praktyce, kwot zwrotu uzyskiwanych w standardowym postępowaniu upadłościowym.

 

Wprowadzenie Prospektu Informacyjnego Dewelopera

Ustawa kładzie nacisk na wagę klarownej oraz czytelnej informacji i uświadomienie ryzyk przedsięwzięcia, zwłaszcza na etapie przedkontraktowym. Podobnie, jak to w sposób oczywisty wynika z obowiązków informacyjnych przy udzielaniu kredytów konsumenckich, też hipotecznych (zgodnie z dyrektywami europejskimi, istnieje przymus przedstawienia formularzy informujących klienta o kosztach) też, Prospekt Informacyjny Dewelopera (PID), zakłada obligatoryjne podanie najistotniejszych informacji mających wpływ na inwestycję deweloperską.

 

Projekt ustawy reguluje schemat podawanych informacji, tak by były one proste, przejrzyste i pozwoliły porównać oferty od różnych deweloperów.

Kierując się latami obserwacji zachowań na rynku deweloperskim, ujmując zarówno działania pozytywne, jak i nieprawidłowości, działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a także regulacji zagranicznych oraz kierunków rozwoju prawa europejskiego dokonano zebrania kluczowych informacji, które muszą być udostępnione każdemu zainteresowanemu nabyciem nieruchomości mieszkalnej w inwestycji deweloperskiej, przed podpisaniem umowy i podjęciem zobowiązań finansowych nabywcy. Przykładowo znajdują się tam kluczowe informacje dla nabywcy, dotyczące pozwolenia na budowę, odpowiedniego finansowego przygotowania inwestycji, faktu czy wobec dewelopera nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×