Strona główna / Aktywność europejska / Dokumenty i opracowania

Dokumenty i opracowania

„Study on the Valuation of Property for Lending Purposes“ 2017

Opracowanie EFH zawierające kompleksowe zestawienie praktyk wyceny nieruchomości w UE . Wkład poświęcony rynkowi polskiemu zapewniła Fundacja Hipoteczna.

 

Konsultacje KE odnośnie założeń harmonizacyjnych CB

KE przystąpiła do etapu publicznej konsultacji kierunków harmonizacji CB. Celem obecnego etapu konsultacji jest zdiagnozowanie "niedoskonałości" narodowych systemów regulacji CB celem właściwego określenia pułapu i bazy obszarów harmonizacji, w tym eliminacji słabych punktów systemu. Dlatego dokument konsultacyjny zawiera wielorakie ankiety co do których oczekiwane jest wypełnienie z poziomu narodowego. Niezbędnym jest oczywiście ustosunkowanie się strony polskich emitentów (niezależnie odpowiedzi będzie udzielał nadzór i regulator).

Consultation document covered bonds in the European Union

Economic analysis accompanying the consultation paper on covered bonds in the European Union

Stanowisko Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego zajęte w publicznej konsultacji „Covered bonds in the EU”

Pismo przewodnie do Ministra Finansów

Stanowisko Fundacji zajęte w publicznej konsultacji - Covered bonds in the EU

 

Dyrektywa w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi­ (Dyrektywa hipoteczna)

 

do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk sejmowy 1210)

 

do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk sejmowy 1210)

 

do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

 

do projektu ustawy o kredycie hipotecznym

 

do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

 

do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

 

Podsumowanie kierunku konsultacji Dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi – zestawienie postulatów kluczowych z punktu widzenia biznesu hipotecznego (stan na lipiec 2012 r.)

Tabelaryczne ujęcie ewolucji wątków poruszonych w Dyrektywie hipotecznej, o największym znaczeniu dla polskiego sektora bankowego.

 

Stanowisko Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego dot. Projektu Dyrektywy PE i Rady w sprawie umów o kredyt zw. z nieruchomościami – w zakresie propozycji zgłoszonych przez PE w procesie trilogu.

Fundacja – w odpowiedzi na pismo MF – przygotowała stanowisko do projektu Dyrektywy hipotecznej. W szczególności, uwagi Fundacji dotyczyły następujących problemów, poruszonych w Dyrektywie: zakres dyrektywy, definicja całkowitego kosztu kredytu, obowiązki dot. prowadzenia działalności w przypadku udzielania kredytów konsumentom, informacja przedkontraktowa, kalkulacja RRSO, ocena zdolności kredytowej konsumenta, standardy udzielania porad, kredyty walutowe i zmiennoprocentowe, wcześniejsza spłata kredytu, zaległości w spłacie i egzekucja z nieruchomości, wymogi ostrożnościowe i nadzorcze oraz kwestie transpozycji dyrektywy.

 

EMF Position Paper to the EP on the CARRP ahead of the Trilogue

Executive Committee przyjęło ostateczną wersję stanowiska Europejskiej Federacji Hipotecznej wobec projektu tzw. Dyrektywy hipotecznej. Punkty nacisku stanowiska to m.in.: zakres dyrektywy, zakres informacji przedkontraktowej, przyznanie klientowi okresu „do namysłu”, ocena zdolności kredytowej oraz standardy udzielania porad.

 

Directive on credit agreements relating to residential property (CARRP) – Trilogue (tabela)

Tabela prezentująca postęp procesu konsultacyjnego dot. Dyrektywy hipotecznej. Konsultacja weszła w etap trilogu – tj. wspólnych prac Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Rady.

 

Raport Presedo

Raport Parlamentu Europejskiego dotyczący zgłoszonych poprawek do pierwotnego projektu Dyrektywy hipotecznej (tzw. raport Presedo). Raport stał się podstawą dalszej konsultacji dot. planowanej dyrektywy.

 

 

Dyrektywa/rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRD/CRR 4)

 

Stanowisko Europejskiej Federacji Hipotecznej wobec nowych regulacji płynnościowych i dźwigni finansowej.

EFH opracowała ostateczną wersję stanowiska dot. wymogów płynności i dźwigni finansowej. Główne zastrzeżenia, zgłoszone przez EFH, dotyczyły: osłabienia pozycji konkurencyjnej europejskiego sektora hipotecznego (zwł. w kontekście leverage ratio), kalibrowania wskaźników płynności w oparciu o „kryzysowe dane” oraz timingu prac, założonych w projektach regulacji.

 

Stanowisko Europejskiej Federacji Hipotecznej wobec projektu CRD/CRR 4.

Executive Committee przyjęło ostateczną wersję stanowiska Europejskiej Federacji Hipotecznej wobec CRD 4. Punkty nacisku stanowiska to m.in.: (i) preferencyjna waga ryzyka dla kredytów hipotecznych - problem wykazania niskiej straty na portfelu; (ii) definicja default - postulat pozostawienia opcji narodowej w tym zakresie; (iii) wskaźnik dźwigni finansowej - postulat przeniesienia miary do Filaru II i uwzględnienie niskiego poziomu ryzyka kredytów hipotecznych w tym zakresie; (iv) wymogi płynnościowe - w szczególności: zapewnienie preferencyjnego traktowania listów zastawnych

 

Raporty Karasa dot. CRD/CRR IV

PE opublikował raporty dotyczące kwestii CRD 4. W szczególności, warto podkreślić, że priorytetem dla O. Karasa jest zasada maksymalnej harmonizacji i single rule book, sprzeciwia się natomiast opcjom ­zaostrzania przez nadzorców lokalnych wymogów ponad te określone w CRD 4 (gold-plating).

 

The expert opinion and position of  the Mortgage Credit Foundation on EBRD Report: "Mortgages in transition economies.The legal framework for mortgages and mortgage securities (January 2008)"

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×