Strona główna / Listy zastawne / Stanowiska

Stanowiska

Podwaliny pod rozwój polskiego rynku listu zastawnego zostały stworzone w 1997 r. kiedy uchwalona została Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Od tamtego czasu, Fundacja przeprowadziła już 3 nowelizacje ustawy; ponadto Fundacja była inicjatorem prac, które umożliwiły wykorzystanie listów zastawnych jako instrumentów zabezpieczających kredyty lombardowe oraz transakcje repo w operacjach z bankiem centralnym.

Propozycje poprawy prawno-finansowej infrastruktury dla utrzymania dynamiki i zarządzania portfelami hipotecznymi (z uwzględnieniem doświadczeń europejskich ostatnich lat kryzysu płynności), które Fundacja uważa za kluczowe dla zniesienia barier rozwoju instrumentów długoterminowych, dotyczą następujących kwestii:

 1. Uwarunkowania biznesowo-ekonomiczne: diagnoza przyczyn słabego rozwoju LZ w PL oraz uwarunkowania ich wykorzystania w gospodarce, spojrzenie na efektywne modele prawno biznesowe w systemach UE.
 2. Uwarunkowania prawne: Nowela przepisów ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz przepisów towarzyszących. Przykładowe obszary postulowanych analiz to:
  • przesądzenie preferencyjnej (10%) wagi ryzyka
  • obniżenie haircutów w operacjach z bankiem centralnym
  • uporządkowanie zasad podatku u źródła
  • ułatwienia w transferze hipotek
  • elastyczność pokrycia zastępczego
  • usprawnienie procedur wyceny bankowo-hipotecznej wart. nieruchomości
 3. Wsparcie systemowe: przegląd i ewentualna rewizja zasad stosowanych do listów zastawnych, w tym: zasady transakcji z NBP: lombard: haircut 25%; repo: haircut do 20% -kwestia konkurencyjności, porównanie ze wsparciem dla CBs ze strony EBC oraz kwestie podatkowe.
 4. Emisje listów zastawnych na podstawie transferowanych aktywów: Opracowanie kompleksowych postulatów zmian prawno systemowych umożliwiających system dostępu do refinansowania listami zastawnymi – oparty na specjalistycznym banku hipotecznym i możliwości transferu wierzytelności pod emisje listów zastawnych.
 5. Dostosowanie do wymagań agencji ratingowych: Obszary koniecznych zmian obowiązującej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych z uwagi na nowe metodologie i odkryte punkty ryzyka wskazywane przez agencje ratingowe.

W realizacji powyższych i innych bieżących postulatów, na forum Fundacji prowadzone są analizy w grupach i subgrupach eksperckich.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×